DJ GUUGA E DJ GEGE = TIPO PANDEIRO ((DJGUUGA E DJGEGE))