คืนพุธ มุดผ้าห่ม : คืนที่ 85 / Ft. ฟ้าใส (รายการเต็ม)